^Przewiń do góry
Get Adobe Flash player

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

Przedszkole jest czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

RAMOWY PLAN DNIA

6:30-8:30
Schodzenie się dzieci. Zabawy, według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

8:30 - 8:45
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00
Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania.

.

9:00 - 9:30

Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania. Posiłku.

9:30 - 9:45
Czynności higieniczne po śniadaniu. Sprawdzenie obecności.

9:45 - 10:45
Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym - gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy), zajęcia integracyjne z innymi grupami przedszkolnymi.
Zabawy wynikające z własnej aktywność i dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowo-gospodarcze.

10:45 - 11:15
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela.

11:15 - 11:30
Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00
Obiad: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12:00 - 12:15
Czynności przygotowawcze do leżakowania, dzieci odwiedzają łazienkę.

12:15 - 14:15
Odpoczynek - dzieci odpoczywają, słuchając bajek, baśń i lub muzyki relaksacyjnej.

14:15 - 14:30
Podwieczorek.

14:30 - 16:30
Zabawy integracyjne gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczne - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

W roku szkolnym 2011/2012 realizujemy program wychowania i edukacji przedszkolnej:

"Wesołe przedszkole 4-latka i 5-latka", autor: Małgorzata Walczak-Sarao i Danuta Kręcisz.

W roku 2010/2011:

W przedszkolu BAJKOLAND realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o standardowe programy zatwierdzone przez MEN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Program Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały "Zanim będę uczniem" który otrzymał I nagrodę w konkursie "Najlepsze programy wychowania przedszkolnego."

Poza programem nasza praca  opiera się również na typowych dla wychowania przedszkolnego w blokach organizacyjnych:

  • zajęcia i zabawy dowolne;
  • zajęcia obowiązkowe;
  • czynności samoobsługowe;
  • prace użyteczne;
  • spacery;
  • wycieczki;
  • uroczystości;
  • sytuacje okolicznościowe.
Copyright © 2013. Prywatne przedszkole BAJKOLAND Rights Reserved.